Επαγγελματική Εκπαίδευση για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φύλακα και του Ιδιώτη Φύλακα

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Φυλάκων γίνεται σύμφωνα με την κυπριακή Νομοθεσία N.125(1)/2007 η οποία απαιτεί όπως όλοι οι Φύλακες και Ιδιώτες Φύλακες εξασφαλίσουν επαγγελματική άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Για το σκοπό αυτό γίνεται εκπαίδευση από τον οργανισμό μας στα θέματα ασφαλείας, αντιτρομοκρατίας και σε νομική φύσεως θέματα, εκπαίδευση η οποία είναι εγκεκριμένη από την Αστυνομία. Μετέπειτα λαμβάνουν μέρος οι προφορικές εξετάσεις και το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την Αίτηση προς τον Αρχηγό Αστυνομία για άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.

Διάρκεια: 17 Ώρες

Στόχος του Προγράμματος

 • Να γνωρίζουν το ρόλο του προσώπου που ασχολείται σε εργασιακό χώρο με τα θέματα ασφαλείας.
 • Να γνωρίζουν πότε υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατική ενέργεια στον εργασιακό χώρο.
 • Την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση ύποπτου αντικειμένου στον εργασιακό χώρο.
 • Πότε πρέπει να ενημερωθεί το 112 και/ ή Αστυνομία.
 • Πότε συστήνεται να προβεί σε σύλληψη για προστασία της ανθρώπινης ζωής.
 • Πότε ένα αντικείμενο που κρατεί ένας πελάτης ή μέλος του προσωπικού θεωρείται επιθετικό όπλο.
 • Να έχουν την απαιτούμενη επαγγελματική συμπεριφορά ως πρόσωπο που ασχολείται με τα θέματα ασφαλείας.

Γιατί να παρακολουθήσετέ αυτή την εκπαίδευση

 • Για να λάβετε την άδεια ασκήσεως του Επαγγέλματος λαμβάνοντας 2 πιστοποιητικά με Ευρωπαϊκή Αναγνώριση.
 • Για να λάβετε το πιστοποιητικό του Φύλακα το οποίο δεν έχει ημερομηνία λήξης.
 • Για να λάβετε την απαιτούμενη γνώση στα Θέματα Ασφαλείας.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για οποίο ενδιαφέρεται να

 • Να λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Φύλακα η του Ιδιώτη Φύλακα από την Αστυνομία.
 • Να εκπαιδευτεί στα Θέματα Ασφαλείας.
 • Να λάβει γνώση στα Θέματα Τρομοκρατίας.
 • Να μάθει τον τρόπο αντιμετώπισης ύποπτων αντικειμένων στο χώρο φύλαξης (όπως βόμβα).
 • Να μάθει τις γενικές εξουσίες σύλληψης από πολίτη της Δημοκρατίας.

Κατάλληλο για:

 • Υπεύθυνους Ασφαλείας
 • Προσωπικό Ασφαλείας
 • Προσωπικό Υποδοχής
 • Προσωπικό χώρου στάθμευσης
 • Ναυαγοσώστες
Επόμενη Εκπαίδευση:
Λεμεσός: 22 – 24 Ιουλίου 2019
Ώρες: 12:30 – 20:00, Κόστος συμμετοχής €210 + ΦΠΑ

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το προσωπικό σας μια από τις εκπαιδεύσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως δείτε την λίστα των εκπαιδεύσεων μας.

Εάν επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκπαίδευση για το προσωπικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 02 33 33.
No Events

Επαγγελματική Εκπαίδευση για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φύλακα & Ιδιώτη Φύλακα

 

Verification