Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο

Εάν ενδιαφέρεστε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό του οργανισμού ή της εταιρείας σας, μέσω ενός επιχορηγούμενου προγράμματος, συμπληρώστε την πιο κάτω αίτηση επικοινωνίας ή καλέστε μας στο 24 02 33 33.

Προσφορά για εκπαίδευση στο δικό σας χώρο

  • * By submitting this form you agree to our privacy policy.
 

Επαλήθευση