Σεμινάρια: EMP Academy

Η EMP Academy προσφέρει υψηλό επίπεδο σεμιναρίων κατάρτισης σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Παρέχουμε σεμινάρια κατάρτισης σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και υπηρεσιών τόσο μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων Κυπριακών και ξένων επιχειρήσεων στη Κύπρο, οργανισμών καθώς επίσης και ιδιωτών. Μέσω των σεμιναρίων κατάρτισης, εκπαιδεύουμε με σκοπό τη βελτίωση της γενικής παραγωγικότητας και του τρόπου εργασίας αλλά και την τήρηση των νομικών απαιτήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχουμε παρέχει επιτυχώς μια πολύχρονη επιτυχημένη πορεία στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε οργανισμών από όλους τους τομείς στην Κύπρο,μέσω πρωτοποριακών και δυναμικών μεθόδων εκπαίδευσης οι οποίες ενημερώνονται συνεχώς, βάση των τελευταίων παγκόσμιων εξελίξεων, γνώσεων καθώς και τεχνικές όπου μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Παρέχουμε εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δεξιοτήτων όπως ηγετικές ικανότητες, προώθηση πωλήσεων, στρατηγική μάρκετινγκ, SEO, social media marketing, ασφάλεια και υγεία, πρώτες βοήθειες, ασφάλεια τροφίμων, διαχείριση έργων, διαπραγμάτευση, καθώς και σε πολλές άλλες.