Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (3 ημέρες)

Σκοπός Προγράμματος:

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων στις βασικές γνώσεις των Πρώτων Βοηθειών για να είναι σύμφωνοι με την νομοθεσία “οι περί ασφαλείας και υγείας στην εργασία, νόμος του 2009 (Κ.Δ.Π. 198/2009)”.

Διάρκεια: 3 ημέρες

Γιατί να Επιλέξω το Τριήμερο Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα πρώτων βοηθειών στην εργασία διάρκειας τριών ημερών περιλαμβάνει περισσότερα θέματα, περισσότερα βίντεο, περισσότερος χρόνος για ερωτήσεις και απορίες, πρακτική άσκηση σε μικρές ομάδες και σενάρια για όλα τα θέματα.

Οι καταρτιζόμενοι που έχουν συμμετάσχει σε ένα τριήμερο πρόγραμμα, εξέφρασαν ότι αισθάνονται πολύ πιο “έτοιμοι” στο να βοηθήσουν σε ένα επείγον περιστατικό!

Οι Εκπαιδευτές:

Οι εκπαιδευτές των πρώτων βοηθειών όπου είναι και Τεχνικοί Επειγόντων Περιστατικών, έχουν την πείρα και τεχνογνωσία να σας εκπαιδεύσουν με το διεθνές αναγνωρισμένο πρόγραμμα της EMP Medic First Aid. Η πιστοποίηση που θα πάρετε αναγνωρίζεται τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό όπου μπορεί να βρεθείτε. Οι εκπαιδευτές της EMP έχουν εκπαιδεύσει γιατρούς, πληρώματα ασθενοφόρων, εθελοντές και επαγγελματίες διασώστες και απλούς πολίτες στις πρώτες βοήθειες.

Στην Κύπρο τόσο τα εγχειρίδια εκπαίδευσης, όσο και τα οπτικοακουστικά μέσα εκπαίδευσης παρουσιάζονται στα Ελληνικά. Έχει αποδειχτεί ότι η οπτικοακουστική μέθοδος με συνδυασμό την πρακτική εξάσκηση έχει τα πιο καλά αποτελέσματα στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση:

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι αφού εξεταστούν και ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποίηση σύμφωνα με την Νομοθεσία.

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το προσωπικό σας μια από τις εκπαιδεύσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως δείτε την λίστα των εκπαιδεύσεων μας.

Εάν επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκπαίδευση για το προσωπικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 02 33 33.

No Events

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (3 ημέρες)

  • * By submitting this form you agree to our privacy policy.
 

Επαλήθευση