Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά

Σκοπός Προγράμματος:

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων στις βασικές γνώσεις των Πρώτων Βοηθειών για να είναι σύμφωνοι με την νομοθεσία “οι περί ασφαλείας και υγείας στην εργασία, νόμος του 2009 (Κ.Δ.Π. 198/2009)”.

Διάρκεια: 1 ημέρα

Οι Εκπαιδευτές:

Οι εκπαιδευτές των πρώτων βοηθειών όπου είναι και Τεχνικοί Επειγόντων Περιστατικών, έχουν την πείρα και τεχνογνωσία να σας εκπαιδεύσουν με το διεθνές αναγνωρισμένο πρόγραμμα της EMP Medic First Aid. Η πιστοποίηση που θα πάρετε αναγνωρίζεται τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό όπου μπορεί να βρεθείτε. Οι εκπαιδευτές της EMP έχουν εκπαιδεύσει γιατρούς, πληρώματα ασθενοφόρων, εθελοντές και επαγγελματίες διασώστες και απλούς πολίτες στις πρώτες βοήθειες.

Στην Κύπρο τόσο τα εγχειρίδια εκπαίδευσης, όσο και τα οπτικοακουστικά μέσα εκπαίδευσης παρουσιάζονται στα Ελληνικά. Έχει αποδειχτεί ότι η οπτικοακουστική μέθοδος με συνδυασμό την πρακτική εξάσκηση έχει τα πιο καλά αποτελέσματα στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών.

Περιεχόμενο Προγράμματος

  • Κατανόηση της χρήσης του εξοπλισμού πρώτων βοηθειών που παρέχεται στους χώρους εργασίας.
  • Κατανόηση των βασικών αρχών ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
  • Περιγραφή και καταγραφή του περιστατικού
  • Παροχή ασφαλών, άμεσων και αποτελεσματικών ενεργειών ακολουθώντας κανόνες ασφαλούς προσέγγισης και διαδικασίες, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

  • Βασικής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης – Βασικές Γνώσεις Πνιγμονής
  • Καρδιακής Προσβολής
  • Καρδιακής Προσβολής
  • Εγκεφαλικό
  • Αναίσθητου πάσχοντα (συμπεριλαμβανομένης επιληψίας)
  • Αιμορραγίας
  • Αιμορραγίας
  • Μικρών τραυμάτων και πληγών
  • Θέση ανάνηψης
  • Αλυσίδα επιβίωσης
  • ΑΕΑ εισαγωγή
  • Συνεχής εκτίμηση και φροντίδα

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση:

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι αφού εξεταστούν και ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποίηση σύμφωνα με την Νομοθεσία.

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το προσωπικό σας μια από τις εκπαιδεύσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως δείτε την λίστα των εκπαιδεύσεων μας.

Εάν επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκπαίδευση για το προσωπικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 02 33 33.
No Events

No Events

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά

 • * By submitting this form you agree to our privacy policy.
 

Επαλήθευση