Ορθή Πρακτική Διανομής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Η ορθή πρακτική διανομής ασχολείται με τις κατευθυντήριες γραμμές της 7ης Μαρτίου 2013 για την ορθή διανομή των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (2013/C 68/01).

Η ορθή πρακτική διανομής είναι ένα σύστημα εγγύησης της ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την αγορά, παραλαβή, αποθήκευση και εξαγωγή των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Διάρκεια: 7 Ώρες

Στόχος του Προγράμματος

 • Οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της ορθής πρακτικής διανομής φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, τους τρέχοντες νομικούς κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές.
 • Να μπορούν να περιγράψουν τις βασικές απαιτήσεις της ορθής πρακτικής διανομής που αφορούν στις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και το προσωπικό.
 • Να εξοικειωθούν με τις αρχές του συστήματος ποιότητας της ορθής πρακτικής διανομής και τη διαχείριση της ποιότητας, όλες τις πτυχές της μεταφοράς των φαρμάκων και τις σημαντικές
  διαδικασίες όταν ασχολείται με καταγγελίες και απόσυρση προϊόντων.
 • Γιατί να παρακολουθήσετέ αυτή την εκπαίδευση

  • Η εκπαίδευση βασίζεται στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και είναι μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση για όλα τα άτομα που
   χρειάζονται να αποκτήσουν γνώση ορθής πρακτικής διανομής.
  • Η εκπαίδευσή μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως ένα επαναληπτικό μάθημα. Είναι συνεπής με τη νομοθεσία της ΕΕ και είναι κατάλληλο για όποιον χρειάζεται να είναι ενημερωμένος με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές της ορθής πρακτικής διανομής φαρμάκων.

  Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για οποίο ενδιαφέρεται να

  • Είναι πιστοποιημένος στη ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων.
  • Προωθεί τις κατάλληλες αρχές ορθής πρακτικής σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.

  Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για οποίο ενδιαφέρεται να

  • Αποθηκάριους φαρμακευτικών προϊόντων
  • Διαχειριστές αποθήκης (pickers)
  • Διανομείς φαρμακευτικών προϊόντων.
  • Παρασκευαστές φαρμακευτικών προϊόντων
  • Προμηθευτές φαρμακευτικών προϊόντων.
  • Εταιρείες μεταφορών & παράδοσης
  • Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

   Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το προσωπικό σας μια από τις εκπαιδεύσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως δείτε την λίστα των εκπαιδεύσεων μας.

   Εάν επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκπαίδευση για το προσωπικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 02 33 33.
   No Events

   Ορθή Πρακτική Διανομής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση

   • * By submitting this form you agree to our privacy policy.
    

   Επαλήθευση