Ημερολόγιο Σεμιναρίων

Ημερομηνία/Ώρα

24/07/2024
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά
Τοποθεσία

Λάρνακα

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€50.00

Ημερομηνία/Ώρα

11/09/2024
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά
Τοποθεσία

Λευκωσία

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€50.00

Ημερομηνία/Ώρα

13/09/2024
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά
Τοποθεσία

Λεμεσός

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€50.00

Ημερομηνία/Ώρα

25/09/2024
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
ΚΑΡΠΑ & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
Τοποθεσία

Λευκωσία

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€50.00

Ημερομηνία/Ώρα

27/09/2024
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
ΚΑΡΠΑ & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
Τοποθεσία

Λεμεσός

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€50.00

Ημερομηνία/Ώρα

03/10/2024 - 31/10/2024
8:30 to 16:30

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) – Λευκωσία
Τοποθεσία

Λευκωσία

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€875.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€175.00

Ημερομηνία/Ώρα

11/10/2024
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά
Τοποθεσία

Λεμεσός

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€50.00

Ημερομηνία/Ώρα

15/10/2024
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά
Τοποθεσία

Λάρνακα

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€50.00

Ημερομηνία/Ώρα

18/10/2024
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
ΚΑΡΠΑ & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
Τοποθεσία

Λεμεσός

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€50.00

Ημερομηνία/Ώρα

23/10/2024
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
ΚΑΡΠΑ & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
Τοποθεσία

Λευκωσία

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€170.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€50.00

Ημερομηνία/Ώρα

30/10/2024 - 27/11/2024
8:30 to 16:30

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) – Λεμεσός
Τοποθεσία

Λεμεσός

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€875.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€175.00