Ημερολόγιο Σεμιναρίων

Ημερομηνία/Ώρα

07/10/2019 - 17/10/2019
8:30 to 16:30

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (3 ημέρες)
Τοποθεσία

Λευκωσία

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€0.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€0.00

Ημερομηνία/Ώρα

23/10/2019 - 25/10/2019
8:30 to 16:30

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (3 ημέρες)
Τοποθεσία

Λεμεσός

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€426.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€174.00

Ημερομηνία/Ώρα

30/10/2019
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά
Τοποθεσία

Λεμεσός

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€130.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€58.00

Ημερομηνία/Ώρα

31/10/2019
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά
Τοποθεσία

Λάρνακα

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€130.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€58.00

Ημερομηνία/Ώρα

05/11/2019
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά (Αγγλικά)
Τοποθεσία

Λευκωσία

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€130.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€58.00

Ημερομηνία/Ώρα

12/11/2019
8:30 to 15:15

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
ΚΑΡΠΑ & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
Τοποθεσία

Λευκωσία

Κόστος χωρίς Επιχορήγηση

€130.00

Κόστος με Επιχορήγηση
€58.00