Επιχορηγημένα Σεμινάρια από ΑνΑΔ

Ο κάθε οργανισμός αντιλαμβάνεται τη σημασία στην κατάλληλη κατάρτιση του το προσωπικό του, λαμβάνοντας μέρος σε ένα εγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Ο συνεχής στόχος μας είναι να προγραμματίζουμε προγράμματα τα οποία έχουν ανάγκη οι οργανισμοί και επιχειρήσεις στην Κύπρο, καθώς και να παρέχουμε την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για τη διαδικασία έγκρισης του οργανισμού και των καταρτιζόμενων σε επιχορηγημένο πρόγραμμα της ΑνΑΔ.

Πολυεπιχειρησιακό Σεμινάριο

Στην προσπάθεια μας να σας βοηθήσουμε να λάβετε μέρος σε ένα πολυεπιχειρησιακό επιχορηγημένο σεμινάριο, η EMP Academy μπορεί να σας παρέχει τα πιο κάτω:

Βοήθεια στην Επιλογή σας
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Υλοποίηση Σεμιναρίου
Αξιολόγηση Προγράμματος
Αποστολή Πιστοποιητικών
Συνεχόμενη Υποστήριξη

Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο

Εάν ο οργανισμός σας επιθυμεί την διεξαγωγή ενός ή και περισσοτέρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο δικό σας χώρο και για το δικό σας προσωπικό (Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση), η EMP Academy μπορεί να σας παρέχει τα πιο κάτω:

Ανάλυση των Αναγκών σας
Επιλογή Σεμιναρίων
Επιλογή Ημερομηνίας
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Διευθέτηση Σεμιναρίου
Υλοποίηση Σεμιναρίου
Αξιολόγηση Προγράμματος
Αποστολή Πιστοποιητικών
Συνεχόμενη Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 24 02 33 33!