ΚΑΡΠΑ & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

Τι είναι ο ΑΕΑ:

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ), είναι μια αυτοματοποιημένη ιατρική συσκευή, η οποία μπορεί να απινιδώσει έναν ασθενή όταν υποστεί καρδιακή ανακοπή. Αρχικά, ο ΑΕΑ αξιολογεί τον καρδιακό ρυθμό του ασθενή. Είναι σε θέση να εντοπίσει ρυθμό που χρίζει απινίδωσης. Επιπλέον, ενημερώνει τον παροχέα πρώτων βοηθειών πότε απαιτείται να απινιδώσει.

Ο ΑΕΑ χρησιμοποιεί φωνητικές εντολές, φωτεινές ενδείξεις και γραπτά μηνύματα για την καθοδήγηση του παροχέα πρώτων βοηθειών. Η λειτουργία των ΑΕΑ είναι εύκολη και ασφαλής και έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούνται από τους απλούς πολίτες που έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την χρήση τους.

Διάρκεια: 1 ημέρα

Σκοπός Προγράμματος:

Να δώσει την ευκαιρία στο προσωπικό να πιστοποιηθεί στην ΚΑΡΠΑ (CPR) και την χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σύμφωνα με τη Νομοθεσία σχετικά με την τοποθέτηση και χρήση του Εξωτερικού Απινιδωτή (Νομοθεσία Δεκεμβρίου 2008 – Αρ. Φακ.: 23.01.048.301.2007).

Οι Εκπαιδευτές:

Οι εκπαιδευτές των πρώτων βοηθειών όπου είναι και Τεχνικοί Επειγόντων Περιστατικών, έχουν την πείρα και τεχνογνωσία να σας εκπαιδεύσουν με το διεθνές αναγνωρισμένο πρόγραμμα της EMP Medic First Aid. Η πιστοποίηση που θα πάρετε αναγνωρίζεται τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό όπου μπορεί να βρεθείτε. Οι εκπαιδευτές της EMP έχουν εκπαιδεύσει γιατρούς, πληρώματα ασθενοφόρων, εθελοντές και επαγγελματίες διασώστες και απλούς πολίτες στις πρώτες βοήθειες.

Στην Κύπρο τόσο τα εγχειρίδια εκπαίδευσης, όσο και τα οπτικοακουστικά μέσα εκπαίδευσης παρουσιάζονται στα Ελληνικά. Έχει αποδειχτεί ότι η οπτικοακουστική μέθοδος με συνδυασμό την πρακτική εξάσκηση έχει τα πιο καλά αποτελέσματα στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών.

Περιεχόμενο Προγράμματος

  • Πρόληψη μετάδοσης ασθενειών
  • Παράγοντες κινδύνου καρδιακών ασθενειών
  • Νομικά ζητήματα
  • Αλυσίδα επιβίωσης
  • Πλάνο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών
  • Αρχική Εκτίμηση
  • Άσκηση: Αρχική Εκτίμηση και Θέση Ανάνηψης
  • Καρδιακή Προσβολή vs Ανακοπή Καρδιάς
  • ΚΑΡΠΑ για ενήλικες, παιδιά και βρέφη
  • Άσκηση: ΚΑΡΠΑ σε πρόπλασμα
  • Λειτουργίες ΑΕΑ:
  • Βασικά βήματα
  • Αποσυσκευασία, προετοιμασία και τοποθέτηση ηλεκτροδίων
  • Προσέγγιση μεμονωμένου παροχέα και διασωστικής ομάδας
  • Άσκηση: ΚΑΡΠΑ και χρήση του ΑΕΑ
  • Συνεχιζόμενη εκτίμηση και φροντίδα
  • Μηνύματα σφαλμάτων
  • Άλλοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη
  • Συντήρηση της συσκευής

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση:

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι αφού εξεταστούν και ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποίηση για τον ΑΕΑ & ΚΑΡΠΑ, σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Παροχέων ΑΕΑ και ΚΑΡΠΑ.

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το προσωπικό σας μια από τις εκπαιδεύσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως δείτε την λίστα των εκπαιδεύσεων μας.

Εάν επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκπαίδευση για το προσωπικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 02 33 33.

No Events
No Events

ΚΑΡΠΑ & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

 • * By submitting this form you agree to our privacy policy.
 

Επαλήθευση