Ηγεσία, Οργάνωση και Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Ομάδων Εργασίας

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Είναι πολύ σημαντικό να αναθέσεις τους σωστούς ανθρώπους στη σωστή εργασία. Αυτό, μακροπρόθεσμα, δημιουργεί μια επιτυχημένη ομάδα και βοηθά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν μπορεί μια επιχείρηση να αναπτυχθεί μόνη της.

Το εκπαιδευμένο και κατάλληλα οργανωμένο προσωπικό, η αποτελεσματική ηγεσία καθώς και η αποτελεσματική ομαδική εργασία συμβάλουν και κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στην επιτυχία. Έχοντας υπόψη το πόσο σημαντικά είναι τα πιο πάνω στοιχεία για τον οργανισμό σας, ασφαλώς και θα θέλατε να εκπαιδεύσετε το εποπτικό και διευθυντικό προσωπικό σας!

Διάρκεια: 14 Ώρες

Στόχος του Προγράμματος

 • Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν δεξιότητες και γνώσεις για οργάνωση και διαχείριση.
 • Να μπορούν να δημιουργήσουν αποδοτικές ομάδες εργασίας με έμφαση την ομαδικότητα και τη συνεργασία.
 • Να μάθουν αποτελεσματικές πρακτικές της σύγχρονης διοίκησης με έμφαση στην ηγεσία και την ομαδική εργασία.
 • Να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά και παραγωγικά τις ομάδες τους, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που προτρέπουν τη δυναμική των ομάδων.

Γιατί να παρακολουθήσετέ αυτή την εκπαίδευση

 • θέλετε να κατανοήσετε τον τύπο ηγεσίας σας;
 • θέλετε να επιλύσετε δυσκολίες ανάπτυξης της ομάδας;
 • θέλετε να είστε ηγέτης αντί διευθυντής;
 • θέλετε να αναπτύξετε δεξιότητες διαχείρισης;
 • θέλετε να θεσπίσετε πρότυπα για την ομάδα σας;

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για οποίο ενδιαφέρεται να

 • Αυξήσει την ατομική και ομαδική παραγωγικότητα.
 • Βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας του.
 • Επικεντρωθεί στην επίτευξη των στόχων της ομάδας του.
 • Αυξήσει την αυτοπεποίθηση του και της ομάδας του.
 • Βελτιώσει τα συνολικά αποτελέσματα της ομάδας του.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για οποίο ενδιαφέρεται να

 • Διευθυντές
 • Στελέχη
 • Προϊστάμενους
 • Εποπτικό προσωπικό
 • Υπεύθυνους βάρδιας

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το προσωπικό σας μια από τις εκπαιδεύσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως δείτε την λίστα των εκπαιδεύσεων μας.

Εάν επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκπαίδευση για το προσωπικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 02 33 33.
No Events

Ηγεσία, Οργάνωση και Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Ομάδων Εργασίας:

 • * By submitting this form you agree to our privacy policy.
 

Επαλήθευση