Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά

Upcoming Events

Ημερομηνία & Ώρα
24/01/2023
8:30 to 15:15
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά
Τοποθεσία

Λευκωσία
Τιμή με Επιχορήγηση
€78.00
Τιμή δίχως Επιχορήγηση
€150.00
Ημερομηνία & Ώρα
31/01/2023
8:30 to 15:15
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά
Τοποθεσία

Λεμεσός
Τιμή με Επιχορήγηση
€78.00
Τιμή δίχως Επιχορήγηση
€150.00
Ημερομηνία & Ώρα
16/02/2023
8:30 to 15:15
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά
Τοποθεσία

Λάρνακα
Τιμή με Επιχορήγηση
€78.00
Τιμή δίχως Επιχορήγηση
€150.00