Τι είναι η Ορθή Πρακτική Διανομής για την Φαρμακευτική Βιομηχανία;

 

Η διατήρηση της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων κατά τη διάρκεια της διανομής είναι υψίστης σημασίας στη φαρμακευτική βιομηχανία. H Ορθή Πρακτική Διανομής πιστοποιεί και αποδεικνύει τις πρακτικές και την ποιότητα σε κάθε πτυχή της υπηρεσίας σας.

Η ορθή πρακτική διανομής είναι ένα σύστημα ποιότητας για τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων. Η διεθνής κανονισμοί της ορθής πρακτικής διανομής απαιτούν από τους διανομείς φαρμακευτικών προϊόντων να πληρούν τα πρότυπα. Το σύστημα διασφαλίζει ότι η ποιότητα κατά την διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων παραμένει υψηλή και σταθερή σε όλη την αλυσίδα διανομής, από την έγκαιρη παράδοση των πρώτων υλών στα εργοστάσια παραγωγής, στην τελική αποστολή των τελικών φαρμάκων στον τελικό χρήστη. Μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της συμμόρφωσης κατά των διεθνών απαιτήσεων τις ορθή πρακτική διανομής είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τεκμηριωθεί ότι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις τις ορθής πρακτικής διανομής.

Τα έγκυρα πιστοποιητικά ορθή πρακτική διανομής αποδεικνύουν ότι ένας οργανισμός διατηρεί την ποιότητα σε κάθε πτυχή της υπηρεσίας διανομής ή και αποθήκευσης, καθώς είναι ζωτικής σημασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πιστοποίηση ορθής πρακτικής διανομής για τη φαρμακευτική βιομηχανία.