Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία και Υγιεινή Τροφίμων

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπεύθυνους βάρδιας, υποδιευθυντές, μέλη της επιτροπής ασφάλειας και υγείας, άτομα τα οποία εργάζονται σε εργασίες αυξημένου κινδύνου ή που είναι επιρρεπείς σε ατυχήματα, καθώς και όσοι εμπλέκονται στον χειρισμό τροφίμων. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας καθώς και στην ασφαλούς εκκένωση των εγκαταστάσεων σε περίπτωσης επείγοντος περιστατικού, παρέχει προστασία για όλους σε κάθε χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας των προσώπων στο χώρο εργασίας, της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του εργαζομένου καθώς και του καταναλωτή.

Διάρκεια: 21 Ώρες

Στόχος του Προγράμματος

 • Η αναγνώριση των ωφελημάτων από την εφαρμογή των αρχών υγιεινής και ασφάλειας
 • Η αναγνώριση των μικροοργανισμών οι οποίοι αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Να εφαρμόζουν πρακτικές και μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων.
 • Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των κανονισμών ΚΔΠ 173/2002, Περί Διαχείρισης Των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
 • Να εφαρμόζουν τους κανονισμούς εκκένωσης των εγκαταστάσεων σε περίπτωσης επείγοντος περιστατικού.

Γιατί να παρακολουθήσετέ αυτή την εκπαίδευση

 • Η ανάγκη κατάρτισης του προσωπικού στην Ασφάλεια και Υγεία και Υγιεινή Τροφίμων, προκύπτει από την τεράστια σημασία που υπάρχει για ομαλή λειτουργία και βιωσιμότητα μιας εταιρείας και στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
 • Είναι πρωταρχικής σημασίας, η εμπέδωση από όλο το προσωπικό στην σοβαρότητα και την σημασία που έχει για μια εταιρεία η πιστή τήρηση και εφαρμογή όλων των κανόνων που άπτονται των θεμάτων ασφάλειας και υγείας, καθώς και στην ετοιμότητα κατάλληλου χειρισμού σε μια φυσική ή άλλη επείγουσα κατάσταση.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για οποίο ενδιαφέρεται να

 • Να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα ατομικής υγιεινής στο χώρο εργασίας.
 • Να σχεδιάσει μια ασφαλής μέθοδο εργασίας για προστασία των τροφίμων υψηλής επικινδυνότητας
 • Να προάγει τα θέματα ασφάλειας και υγείας ανάμεσα στο προσωπικό για τη δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας.
 • Να πληροί τις απαιτήσεις των κανονισμών ΚΔΠ 173/2002, Περί Διαχείρισης των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Κατάλληλο για:

 • Όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, είναι υπεύθυνοι βάρδιας, μέλη της επιτροπής ασφάλειας και υγείας, είναι επιρρεπείς σε ατυχήματα ή απαιτείται από την νομοθεσία να έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

  Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το προσωπικό σας μια από τις εκπαιδεύσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως δείτε την λίστα των εκπαιδεύσεων μας.

  Εάν επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκπαίδευση για το προσωπικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 02 33 33.
  No Events

  Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία και Υγιεινή Τροφίμων

  • * By submitting this form you agree to our privacy policy.
   

  Επαλήθευση