Αναγνώριση & Εκτίμηση Κινδύνων, Νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Γιατί:

Σε κάθε δεδομένη στιγμή, ο κίνδυνος τραυματισμού ή ατυχήματος στο χώρο εργασίας, ειδικά σε υψηλού κινδύνου περιβάλλον, είναι πάντα παρών. Η προετοιμασία, καθώς και η εκτίμηση των πιθανών κινδύνων εκ των προτέρων συμβάλλει στον περιορισμό των κινδύνων για όλους και είναι μια ζωτικής σημασίας ικανότητα που πρέπει όλοι να κατέχουν.

Ως εκ τούτου, η κατάρτιση σχετικά με την εκτίμηση του κινδύνου είναι αναγκαία, ειδικά για τους επαγγελματίες που εργάζονται σε περιβάλλον όπου εισέρχεται μεγάλος αριθμός ατόμων.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σκοπός Προγράμματος:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ασφάλειας, καθώς και μια ενισχυμένη ικανότητα εκτίμησης κινδύνου με βάση τις καλές πρακτικές και τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση:

Όλοι οι συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα τους απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πώς να παρακολουθήσετε ή να οργανώσετε μια εκπαίδευση

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσει το προσωπικό σας μια από τις εκπαιδεύσεις οι οποίες διοργανώνονται από τον οργανισμό μας, παρακαλούμε όπως δείτε την λίστα των εκπαιδεύσεων μας.

Εάν επιθυμείτε να διοργανώσετε μια εκπαίδευση για το προσωπικό σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 02 33 33.

No Events

Αναγνώριση & Εκτίμηση Κινδύνων, Νομοθεσία Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

  • * By submitting this form you agree to our privacy policy.
 

Επαλήθευση